Mimo wzrostu liczby legalnych platform i poszerzania ich zasięgu, piractwo internetowe jest nieustającym problemem polskiego rynku audiowizualnego. W opublikowanym pod koniec lipca raporcie, Deloitte oszacowało roczne straty wynikające z kradzieży treści wideo na blisko 3 mld zł, a dodatkowo, straty dla skarbu państwa, na 1,9 mld zł. Mimo że liczba użytkowników korzystających z pirackich źródeł treści spadła o 900 tysięcy w ostatnich sześciu latach, wzrosła ich aktywność czyli nielegalna konsumpcja. Łącznie aż 7,3 mln Polaków korzysta z serwisów oferujących nielegalny dostęp do treści audiowizualnych. Autorzy raportu podkreślają, że obecne rozwiązania nie są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa treści i ochrony legalnych operatorów bez ponoszenia stałych nakładów na zwalczanie pirackiej aktywności. Jako konieczne do wprowadzenia wymieniają blokowanie stron na poziomie operatorów telekomunikacyjnych oraz szybkie blokowanie nielegalnych transmisji na żywo z wydarzeń sportowych w trakcie ich trwania. Takie rozwiązania zostały wdrożone w wielu krajach, takich jak Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Portugalia czy Australia.

Źródło: https://sygnal.org.pl/najnowsze-dane-dotyczace-kradziezy-tresci-wideo-w-internecie-raport-deloitte/

Pozostałe newsy