W dniach 18-19 października odbyła się konferencja International Content Protection Summit, w której wzięło udział 120 przedstawicieli różnych firm i instytucji z całego świata.

Podczas szczytu podpisano tzw. Deklarację Warszawską, która zakłada, że wszyscy sygnatariusze podejmą współpracę z piractwem internetowym na skalę globalną. Umowę podpisały 34 organizacje, m.in. TVN, HBO, czy hiszpańska policja.

Poniżej zamieszczamy treść Deklaracji Warszawskiej.

W obliczu globalnej skali naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie, a także ich negatywnego wpływu na branżę kreatywną i gospodarki wielu krajów, konieczne jest zacieśnienie konstruktywnej międzynarodowej współpracy na rzecz walki z piractwem internetowym. Musimy wzajemnie czerpać z naszych doświadczeń i najlepszych praktyk organizacji, organów rządowych i podmiotów sektora prywatnego z różnych części świata.

Uczestnicy szczytu International Content Protection Summit Warsaw 2018, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sygnał przy wsparciu EUIPO, niniejszym potwierdzają, że mają świadomość i rozumieją potrzebę stałego międzynarodowego zaangażowania głównych zainteresowanych podmiotów. Szczyt ma rozpocząć proces regularnej międzynarodowej współpracy między organizacjami zwalczającymi piractwo, opartej na wymianie doświadczeń w celu rozwijania i popularyzacji skutecznych metod zwalczania piractwa internetowego, w tym rozwiązań prawnych, podejścia „follow the money”, a także różnych inicjatyw edukacyjnych, będących przykładami najskuteczniejszych metod walki z nielegalnym rozpowszechnianiem treści. 

Podejmując tego rodzaju działania, uczestnicy spotkania chcą wzmocnić międzynarodową koalicję przeciwko piractwu. Pragną również zwiększyć wśród decydentów, opiniotwórców, mediów i społeczeństwa świadomość szkód, jakie piractwo wyrządza światowej gospodarce i tym samym włączyć ich w międzynarodowe działania mające na celu przeciwdziałanie kradzieży treści audiowizualnych i ochronę praw własności intelektualnej. (kc)

 

Źródło: https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/deklaracja-warszawska-34-organizacje-beda-walczyc-z-piractwem/frc5fh9

Pozostałe newsy