Pojawiło się dwuletnie sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej należących do firm działających w ramach Wspólnoty. Jest to europejski odpowiednik amerykańskiego „USTR Special 301 Report”, który podobnie wskazuje tzw. kraje priorytetowe, budzące poważne obawy co do stanu prawnego oraz realnej ochrony praw własności intelektualnej. Na liście znalazły się m.in. Chiny i szereg krajów azjatyckich, Brazylia wraz z kilkoma krajami Ameryki Łacińskiej, oraz Turcja, Nigeria i Arabia Saudyjska. Jako jeden z postulatów, KE wskazała konieczność globalnego blokowania stron pirackich jako skutecznej strategii w zwalczaniu naruszeń praw autorskich. Na liście nie ma Polski, ale warto przypomnieć, że nasz kraj został z kolei wskazany jako przedmiot ścisłej obserwacji w poprzednim USTR Special 301 Report.

Źródło: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-releases-its-report-intellectual-property-rights-third-countries-2023-05-17_en

Pozostałe newsy