Spór między TVP a Wirtualną Polską w sprawie must carry, must offer trwa od maja br. Na początku głównym problemem wg Telewizji Polskiej był fakt, że WP Pilot mogła transmitować mecze w czasie mundialu. Naraziłoby to publicznego nadawcę na ogromne straty finansowe, bo to TVP wykupiła prawa do transmisji. Na czas mediacji, tj do 16 lipca br., stacje publicznego nadawcy miały nie być dostępne w usłudze oferowanej przez WP. Jednak krótko po starcie mistrzostw świata w piłce nożnej Wirtualna Polska przywróciła kanały Telewizji Polskiej na WP Pilot, tyle że z wyłączeniem transmisji meczów i programów meczowych stacji. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, TVP wysłała już dwa pisma do Wirtualnej Polski z wezwaniem do całkowitego zaprzestania nadawania jej sygnału.

KRRiT nie pomogła w rozwiązaniu tego sporu. W oficjalnym komunikacie podano, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji – nadawca, który rozpowszechnia program objęty zasadą must carry, must offer – nie może odmówić operatorowi rozpowszechniającemu kanał zgody na jego rozprowadzanie, ani też nie może uzależniać oddzielenia takiej zgody od uiszczenia wynagrodzenia (w tym z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z nadawania). KRRiT przypominała wtedy, że niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie karą pieniężną nałożoną przez przewodniczącego organu. Z drugiej strony jednak – do rozpoczęcia rozprowadzania programów w zgodzie z powyższym przepisem konieczne jest uzyskanie stosownej zgody nadawcy (a więc w myśl tej zasady WP musiałaby uzyskać zgodę TVP na nadawanie).

Podobną sprawą zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości UE i to ich decyzja wpłynie na rozwiązanie sporu między TVP a WP. Gdyby z kolei wyrok Trybunału był jednoznaczny i sprzeczny z obecnym podejściem do zasady must carry, must offer oraz stanowiskiem prezentowanym przez KRRiT, konieczna będzie zmiana przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. (mst)

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tvp-kontra-wirtualna-polska-wzywa-do-zaprzestania-nadawania-jej-kanalow-na-wp-pilot

Pozostałe newsy