W opublikowanym właśnie półrocznym raporcie „Online Copyright Infringement in EU 2023”, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zauważył, że piractwo audiowizualne w Europie rośnie. Między innymi, na przestrzeni 2021 r. i 2022 r. zaobserwowano przyrost aż o 75% konsumpcji w kategorii transmisji sportowych. Obserwacja może być nowa dla EUIPO, ale nie jest żadnym zaskoczeniem dla podmiotów naruszanych jak i firm na co dzień zwalczających piractwo treści cyfrowych. Nie można też nie wspomnieć, że poprzednie raporty z tej serii, w sposób tyle oburzający co wątpliwy metodologicznie, argumentowały spadek piractwa, co szczególnie dotyczyło Polski. Niestety, w najnowszym raporcie nasz rynek jest nadal wykazywany jako generujący rzekomo najmniejszą konsumpcję w przeliczeniu na internautę: około 4 wizyt miesięcznie na pirackich stronach. APP podtrzymuje krytyczne zdanie na temat wiarygodności i kompletności danych, na podstawie których wyciągnięto te wnioski. Nie zgadzają się one zarówno z wiedzą ekspercką, własnymi obserwacjami, jak i innymi publikacjami w tej dziedzinie. Możliwe, że sprawa będzie miała dalszy ciąg już w najbliższych dniach, ponieważ z naszych informacji wynika, że szereg podmiotów z wielu krajów unijnych ma podobne, krytyczne zdanie na temat jakości przedstawionych danych oraz słuszności wyciągniętych wniosków.

Źródło: EUIPO

Pozostałe newsy