Platforma YouTube zaktualizowała politykę Wytycznych dla społeczności, w zakresie traktowania użytkowników naruszających jej zasady. W istocie łagodzi ona konsekwencje, z jakimi teraz mierzą się użytkownicy wrzucający treści zabronione, jak i treści prawnoautorskie, które zostały wykryte i zgłoszone przez uprawnionych. Po przejściu kursu uświadamiającego, podobnego do kursów dla kierowców redukujących punkty karne, YouTube ma usuwać ostrzeżenia dla trudnych użytkowników pod warunkiem powstrzymania się od kolejnych naruszeń poprzez 90 dni. W wypadku recydywy w okresie próby, YouTube usunie naruszającą treść i nałoży kolejne ostrzeżenie, z opcją odbycia dodatkowego szkolenia. Platforma deklaruje, że twórcy, którzy otrzymają trzy ostrzeżenia w ciągu 90 dni, nadal będą podlegać zablokowaniu na poziomie kanału YouTube. Serwis zastrzega sobie również prawo do wykluczenia notorycznych naruszycieli z udziału w przyszłych szkoleniach. Zdaniem APP zmiany zbytnio łagodzą konsekwencje dla uporczywych naruszycieli, którzy już teraz w rozmaity sposób obchodzą zasady platformy jak i naruszają przepisy prawa.

Źródło: YouTube

Pozostałe newsy